ตอนที่ 6 ออกนอกระบบ เมื่อราชการต้องกลายร่างเป็นเอกชน

ตอนที่ 6 ออกนอกระบบ เมื่อราชการต้องกลายร่างเป็นเอกชน

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากข้าราชการ มาเป็นพนักงานของรัฐ หรือ องค์การมหาชน เกิดความยุ่งยาก ทั้งปัญหา generation gap ระหว่างคนรุ่นเก่า และคนรุ่นใหม่ ควรมีการจัดการอย่างไร เพื่อให้ประสานความแตกต่างระหว่าง 2 วัฒนธรรม และ 2 โครงสร้างเงินเดือน