ตอนที่ 5 ต้องการตัวช่วย เก่งๆ ดีๆ หาที่ไหน

ตอนที่ 5 ต้องการตัวช่วย เก่งๆ ดีๆ หาที่ไหน

เมื่อบริษัทขยาย และเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ความรู้ ความสามารถ และการปรับตัวของพนักงาน ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ หากต้องจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง จะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงเกินกำลังความสามารถในการจ่าย แต่ลักษณะงานที่ต้องใช้บุคลากรระดับนี้อาจจะเป็นระยะเวลาสั้นๆ และเป็นครั้งคราว หรือเพียง 2-3 วัน ต่อเดือน เท่านั้น บริษัทจะมีทางเลือกในการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพอย่างไร