ตอนที่ 2 พร้อมหรือยัง… สำหรับความยิ่งใหญ่

ตอนที่ 2 พร้อมหรือยัง… สำหรับความยิ่งใหญ่

บริษัทที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานแล้ว แต่ทางบริษัทลูกค้าไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง ยังคงเก็บไว้บนหิ้งสวยหรู ด้วยความภูมิใจว่า ใช้บริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ดำเนินการให้ ฝ่ายบุคคลไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง เนื่องจากมีปัญหาด้านกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากสถานภาพเดิมไปสู่สถานภาพใหม่ บริษัทจะดำเนินการอย่างไรต่อไป