ตอนที่ 1 โอกาสอยู่ข้างหน้า… จะคว้ามาอย่างไร

ตอนที่ 1 โอกาสอยู่ข้างหน้า… จะคว้ามาอย่างไร

บริษัทกำลังจะเปิดสาขาใหม่ใน 1 ปีข้างหน้า แต่ฝ่ายบุคคลประเมินความพร้อมแล้ว จะต้องใช้เวลาถึง 3 ปี แต่ผู้บริหารต้องการให้มีการขยายสาขาภายใน 1 ปีจากนี้ บริษัทจะต้องทำอย่างไร